Hjem      TILSTANDSRAPPORT
TAKST-STIG TRONDHEIM  TLF 40381062   email: takststig@gmail.com

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand
.Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventningerom tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.